Stronę Prowadzi: Jan Jagieła kl IV.

 

Krótka historia Zyg - Zaka

Naszą gazetkę założyła Pani mgr Kunegunda Cebula i ks. Krzysztof Węgrzyn. Pierwszy numer wyszedł we wrześniu 1998 roku. Pierwsze trzy numery były pisane ręcznie. Czwarty numer jako pierwszy został wydany w oprawie komputerowej. Nasza gazetka jest wydawana nieprzerwanie od września 1998 r. Obecnie ma 16 stron. Znajdziemy w niej m. in. wywiady, motoryzację, sport, aktualności z życia szkoły, nowinki muzyczne, kącik melomana,komiksy, krzyżówki, ciekawe łamigłówki, jak również trudne tematy takie jak: narkotyki czy alkohol.


 Niewiadoma Karolina, Jurkowski Piotr, Kołaciak Jolanta, Polińska Patrycja, Chlebek Kamil, Podlipni Karolina, Tokarczyk Jakub, Urbaniak Hubert, Polińska Anna, Martyna Franczyk, Czajka Marta, Syjud Krzysztof.

 

 

 

Adres redakcji: SP im. M. Konopnickiej i Gimnazium nr 3

Os. Zawady 207; 34-453 Ochotnica Górna. Tel. SP: (018) 2624185, Gim,: (018) 2624433 

e-mail: spjamne@poczta.onet.pl,  gimjamne@wp.pl

Nasza gazetka jest chętnie czytanym dwumiesięcznikiem naszej szkoły. Miło pracuje nam się w naszym gronie redakcyjnym.     

 

Gazetka szkolna nr 1/98

W tym numerze ukazało sie:

Jak zabawa to zabawa to zabawa (karnawał) wrażenia z zabawy choinkowej str. 3

Męczennicy nauki (osiągnięcia w pierwszym półroczu) str. 4

Sądny dzień (wywiadówka)

horoskop cz.1 str. 5

Wywiad z panią dyrektor str. 6

Ochotnica wioska nasa (,,Słowiki''w naszej gminie, ogłoszenia) str. 7

Aświatłość w ciemności świeci (jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, występy zespołów) str.8

Kobieta upadła, Strajk ( komentarze z jasełek) str. 9

My i poezja ( nasi szkolni poeci) str. 10

Walentynki (ogłoszenia matrymonialne) str. 11

Krzyżówki

Dla młodszych i starszych uczniów str. 12

Gazetka szkolna nr 2/98

O wiośnie

Co sądzą dziewczyny o chłopakach, chłopcy o dziewczynach str. 3

Wielka zmiana (informacja o reformie szkolnictwa) str. 4

Olimpiady str. 5

Wywiad z księdzem Prałatem str. 6

Z życia szkoły - konkurs biblijny str. 8

Prawdziwa komedja (sprawozdanie z wystawiania ,,Zemsty" str. 9

Ale się jechało (wrażenia po kuligu) str. 9

Sport str. 10

Horoskop str. 10

Chwila z poezją str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 3/98

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród - czyli coś o Marii Konopnickiej str. 3

Co wiemy o patronce naszej szkoły? str. 4

26 maja - Dzień Matki str. 5

Ej, ta nasza Ania! - o wojewódzkiej olimpiadzie z języka polskiego str. 5

Odpowiedzi do zagadek ze strony 9 str. 5

Wywiad z panią Anną Chlipałą str. 6 - 7

Trochę historii - czyli coś o Konstytucji 3 Maja str. 7

Z życia szkoły str. 8

Kto to? str. 9

Na poważnie str. 10

Informacje dla siódmoklasistów str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 1/4

Wspomnienia z wakacji str. 3

Kropienie str. 3

Konkurs recytatorski str. 3

Wspomnienia o wojnie str. 4 - 5

Rajd ,,Szlakami partyzantów'' str. 5

Wywiad z P. St. Urbaniakiem str. 6 - 7

Rajd c.d str. 8

Aktualności str. 8

Ploty str. 9

Nowinki muzyczne str. 9 - 10

Tygodniowy rozkład zajęć str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 2/5

Papież ,,z dalekiego kraju'' str. 3

Dzień Edukacji Narodowej str. 4

Kiedy byli młodsi str. 5

Wywiad z Ks. K. Węgrzynem str. 6 - 7

Aktualności str. 8

Nowinki muzyczne str. 9 - 10

Ogłoszenia str. 11

Pół żartem, pół serio str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 3/6

Refleksje o przemijaniu str. 3

,,Krzywda'' klasy 8 str. 4

Rocznica Odzyskania Niepodległości str. 5

Wywiad z P. Z. Błachutem str. 6 - 7

Aktualności str. 8

Nowinki muzyczne str. 9 - 10

Sport str. 10

Ogłoszenia str. 10

Po wycieczce str. 10

Zyg - Zuś str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 4/7

Nadchodzą święta str. 3

Zmiany w szkolnictwie str. 4

Etapy szkolne konkursów przedmiotowych str. 4

Program siedmiu kroków str. 5

Wywiad z zastępcą wójta, Panem Janem Szlagą str. 6 - 7

Aktualności z życia szkoły str. 8

Nowinki muzyczne str. 9

Gdy ci się zdarzy str. 10

Zyg - Zuś str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 4/7

Dzień Babci i Dziadka str. 3

Zmiany w szkolnictwie str. 4

Mickiewicz też człowiek str. 5

Wywiad z Ks. Profesorem Józefem Homerskim str. 6 - 7

Aktualności z życia szkoły str. 8

Nowinki muzyczne str. 9

Jak zabawa to zabawa str. 10

Zyg - Zuś str. 11

Krzyżówki str. 12

Gazetka szkolna nr 6 - 7/9 - 10

Nawracajcie się str. 3

Podsumowanie pierwszego półrocza str. 4

Reforma szkolna str. 5

Wywiad z Ks. Prof. Józefem Homerskim - c.d str. 6 - 7

Aktualności z życia szkoły str. 8

Nowinki muzyczne str. 9

Wena twórcza str. 10

Zyg - Zuś str. 11

Krzyżówki st.16