Dodatkowe dni wolne

.....................

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Na  podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim

 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

1.       22 marca 2018 r.

                                       Rekolekcje wielkopostne

2.       23  marca 2018 r.         

 

3.       18 kwietnia 2018 r.

4.       19 kwietnia 2018 r.       Egzamin gimnazjalny 

5.       20 kwietnia 2018 r. 

 

6.       2 maja 2018 r.

7.       4 maja 2018 r.

8.       1 czerwca 2018 r.