Rada Rodziców

_____________

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Ochotnicy Górnej w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca :            Pani Stanisława Franczyk

Zastępca:                          Pani Stanisława Kukuczka

Skarbnik:                          Pani Bożena Kuziel

Sekretarz:                         Pani Anna Wanat

 

Członkowie: Pani Maja Biel

                      Pani Elżbieta Kowalczuk

Pani Lucyna Hubiak

Pani Agnieszka Kurnyta

Pani Janina Kiełbasa

Pani Zofia Szlaga

Pani Marta Giemzik

Pani Krystyna Faron