Menu: Menu główne -> Mały Mistrz

Lata 2016-2018 kliknij!

 

                               

  W roku  szkolnym 2015/2016 w  klasie IA  i  w  klasie IB   rozpoczęła  się realizacja  OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ,,MAŁY MISTRZ’’,  który będzie realizowany przez kolejne  trzy lata nauki szkolnej w czasie zajęć  wychowania fizycznego z wykorzystaniem otrzymanego sprzętu sportowego za kwotę  1500 ,00 złotych. 

 Ogólnopolski Program ,, Mały Mistrz”.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz województwa dolnośląskiego

O programie ,,Mały mistrz’’

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

            Głównymi celami w programie ,, Mały Mistrz” są:

§  Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

§  Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

§  Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

§  Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

§  Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

§  Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.          

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz -Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz,  Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

 Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

 

Nauczyciel- koordynator : mgr Małgorzata Jagieła